SZC logo

Nyíregyházi Szakképzési Centrum

OM kód: 203045/011 | 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

Intézmény logo

Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Bemutatkozás

Bemutatkozás

A Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium önálló története 1969-ben kezdődött. Jelenlegi helyére 1974-ben költözött, mely az évek során bővült egy kollégiummal és egy központi tanműhellyel is. A 2010-es évek elején a főépület – pályázati lehetőséggel - teljesen megújult, és egy sportcsarnok megépítésére is sor került. Az intézmény épülete frekventált helyen található, tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető, megfelel az akadálymente-sítetten épített környezet jogszabályi kívánalmainak.

A központi épület és tanműhely mellett további két telephelyünkön folyik szakmai képzés (Univerzum – Szépészet, Hengersor – Faipar), amely ma közel ezer tanuló színvonalas oktatását biztosítja.

Iskolánk másik kilenc szakképző intézménnyel együtt 2015. július 1-től a Nyíregyházi Szakképzési Centrum részeként működő, egyik legdinamikusabban fejlődő intézmény.

Az iskola nevelő-oktató munkájának középpontjában a tanulók tudásának személyiségének felzárkóztatása áll, szükség esetén egyéni fejlesztés formájában is. Célul tűztük ki a hátrányos helyzetű és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók hátrányainak csökkentését, továbbtanulási esélyeinek javítását. Igyekszünk olyan légkört teremteni- sport-és kulturális rendezvényeinkkel- iskolánkban, ahol az oktató és diák egyaránt jól érzi magát.

A hozzánk érkező tanulók jelenleg különböző szinteken, a nekik megfelelő ütemben vehetnek részt képzéseinken. A 3 éves szakképző osztályokban szakmát szerezhetnek, az 5 éves technikumi osztályokban érettségit és technikusi minősítést kaphatnak, de lehetőség van másodszakma elsajátítására, illetve érettségi utáni képzésben való részt vételre is.

Változatos szakképzésünk 6 ágazatot érint, elektronika és elektrotechnika, fa- és bútoripar, informatika és távközlés, kreatív, szépészet és vegyipar.

Képzési kínálatunk: szakképző osztályokban abroncsgyártó, asztalos, divatszabó, elektronikai műszerész és villanyszerelő szakmákban, technikumban gumiipari technikus, műanyag-feldolgozó technikus, vegyész technikus, divat-, jelmez- és díszlettervező (divattervező szakiránnyal), informatikai rendszer - és alkalmazásüzemeltető technikus, faipari technikus, fodrász és kozmetikus technikus szakmák.

Szakirányú oktatásban az iskoláinkban tanuló diákoknak több lehetősége van arra, hogy a duális képzés keretében működő, modern vállalati környezetben, korszerű eszközök segítségével naprakész ismereteket elsajátítsanak.  A sikeres ágazati alapvizsgát követően a tanuló, illetve a képzésben résztvevő személy és a duális képzőhely között szakképzési munkaszerződés köthető, amellyel közöttük munkaviszony jön létre.

Gazdasági partnereinken túl évek óta kiváló kapcsolatot ápolunk több felsőoktatási intézménynyel. A Nyíregyházi Egyetemmel, ahol tanulóink szívesen vesznek részt az Élményközpont által szervezett foglalkozásokon, bázisiskolája vagyunk a Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karának, továbbá a MOME (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem), mint intézmény, és munkatársai a kreatív technikummá válás folyamatában, megerősödésében nyújtanak, nyújtottak segítséget, hiszen iskolánknak a 2021/2022-es tanévtől kreatív technikummá vált.

Tanulóinkat három különböző ösztöndíjprogram motiválja a tanulási nehézségeik leküzdésében, a lemorzsolódás csökkentésében, valamint tanulmányaik sikeres elvégzésében.

A Szakképzési Ösztöndíj a diákok osztályzatának átlaga alapján támogatja a technikumi ágazat-ban és a szakképző ágazatban résztvevőket. Az Útravaló, valamint az Apáczai Ösztöndíjprogram a hátrányos helyzetű fiatalok végzettség nélküli iskolaelhagyásának csökkentését, tehetséggondozását, felzárkóztatását segíti elő.

Nemzetköziesítési stratégiánk (Erasmus Tervvel) fontos eleme a külföldi szakmai gyakorlatok biztosítása mind tanulóinknak, mind oktatóinknak. Sikeres Erasmus+ (VET) akkreditációs pályázatunk a szakképzési szektorban segíti ennek megvalósítását. Tanulóink a munkaerőpiacon a külföldi szakmai gyakorlat során szerzett EUROPASS bizonyítvány birtokában eredményesebben jelenhetnek meg, mely bizonyítja, hogy európai értékeket ismerő, kimagasló szaktudással rendelkező szakembereket képzünk, akik képesek a megújulásra, és alkalmazkodnak a modern kor kihívásaihoz.

Iskolánkban működik egy hátrányos helyzetű tanulókat foglalkoztató csoport, a „tekerd!”, ahol lehetőség nyílik saját projektek, azaz különféle képzőművészeti alkotások (képek) újragondolt megvalósítására lego kockák felhasználásával.

A csoport célja, hogy művészeti tevékenységen keresztül fejlődjenek technikai, művészeti és idegen nyelvi ismereteik, kompetenciáik, olyan készségeket sajátítsanak el, mint a problémamegoldás, szervezés, társas kapcsolatokban való kommunikáció, de mindenek előtt csökkenjen a tagok lemorzsolódással való veszélyeztetettsége, és ezáltal nőjön a végzettség megszerzésének esélye. Számos nemzetközi szervezettel, külföldi és hazai művésszel- LEGO Manufacturing Kft., Relly Brown (USA) Matteo Lolli (Olaszország), Marvel, NASA-dolgoznak együtt, az Egyesült Államoktól, Dél-Amerikán, Spanyolországon és Olaszországon át a hazai Anima Sound System zenekarral, akik a csoport elnevezését is ihlették.

Kiváló oktatóink eredményesen készítenek fel: szakmai, közismereti és sportversenyekre területi és országos szinten egyaránt. 2018-tól külföldi versenyeken és pályázatokon is indulnak tanulóink: robotikával foglalkozó csoportok, divat és stílustervező diákjaink.

Szeretnénk, ha a tőlünk kikerülő diákok a nálunk eltöltött évek alatt szakmát értő, kreatívan gondolkodó munkavállókká válnának és fiatalságukat meghatározó pozitív élményekkel gazdagodnának. Iskolánk oktatói

BemutatkozásBemutatkozásBemutatkozás

Partnereink

SZC logo

Nyíregyházi Szakképzési Centrum


Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium

4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

Telefon: +36701995726

E-mail: suli@wmk.hu

OM azonosító: 203045/011

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000935


2024Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium